תאוריית ה-RIASEC ומודל המשושה

ערכת ה-SDS היא תוצר ישיר של התאוריה על טיפוסי אישיות ושדות תעסוקתיים שפותחה על ידי ג'ון הולנד.

התאוריה של הולנד טוענת שניתן לסווג אנשים באמצעות שילוב של שישה טיפוסי אישיות – ביצועי (Realistic - R), חקרני (Investigative - I), אמנותי (Artistic - A), חברתי (Social - S), יזמי (Enterprising - E) ומנהלתי (ِConventional - C) – המוכרים יחד כ-RIASEC. איור המשושה המופיע למטה מייצג את ששת טיפוסי האישיות של ה-RIASEC ומתאר אלו סוגי מקצועות מתאימים לכל אחד מהם. עבור עם העכבר על כל אחת מן האותיות כדי לקרוא את תיאורי הטיפוסים.

ה-SDS מעריך באיזו מידה הנך דומה לכל אחד מששת טיפוסי האישיות, ומפיק קוד מסכם בן שלוש אותיות המייצג באופן מורכב את אישיותך.

לפי התאוריה של הולנד, ששת טיפוסי האישיות – ביצועי, חקרני, אמנותי, חברתי, יזמי ומנהלתי – מקבילים אף לשדות תעסוקתיים, כאשר לכל סביבת עבודה תכונות ואתגרים משלה.

מכיוון שניתן לסווג הן אישיויות והן מקצועות בעזרת מערכת אחת, ניתן להשתמש בקוד המסכם בן שלוש האותיות כדי לאתר את המקצועות המתאימים ביותר לאישיות שלך, ולכן סביר שיהיו המספקים ביותר עבורך.